komory do zraszania pieczywa

Komora do zraszania pieczywa

Komora służy do zraszania wodą produktów cukierniczych bezpośrednio przed wypiekiem. Do komory wjeżdża się wózkiem z blaszkami na których są bułki lub inne produkty cukiernicze przed wypiekiem. Urządzenia równomiernie zrasza produkty wpływając tym samym na poprawę wyglądu produktu po wypieku.

Urządzenie gwarantuje:

  • przyspieszenie produkcji
  • równomierność zraszania każdego produktu
  • powtarzalność procesu produkcji
  • poprawę wyglądu produkty po wypieku.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5