system odzysku ciepła
z pieca piekarniczego

Pieczywo

System odzysku ciepła z pieca piekarniczego, czyli… Ekologiczna alternatywa do wtórnego wykorzystania i redukcji zużycia energii w zakładzie piekarniczym.

W dobie rosnących kosztów zużycia energii i paliw rodzi się pytanie o możliwość redukcji tych kosztów. Myśląc perspektywicznie nie sposób nie podzielić poglądu, że warto inwestować w urządzenia pozwalające na oszczędność energii, oraz w urządzenia wtórnie wykorzystujące źródła energii, aby znacząco obniżyć koszty produkcji, a tym samym poprawić zyskowność zakładu.

Stosując nowoczesne urządzenia do odzysku energii możemy podnieść wydajność energetyczną pieców przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania. W ten sposób zmniejszamy zapotrzebowanie zakładu na ogrzewanie dodatkowym kotłem grzewczym, eliminując w ten sposób dodatkowe koszty energii i zmniejszając emisję szkodliwych spalin do środowiska.

Ekologicznym rozwiązaniem pozwalających na lepsze wykorzystanie energii jest zastosowanie proponowanych przez nas urządzeń:

  1. Kominowy wymiennik ciepła (wykorzystanie ciepła emitowanego do komina z pieca).
  2. Kondensator pary (wykorzystanie ciepła z pary w momencie skraplania się w procesie technologicznym).

Kominowy wymiennik ciepła – urządzenie to montuje się w kominie spalinowym. Gorące spaliny przechodząc przez wymiennik ciepła, oddają swoją energię poprzez wkład wymiennika. Wymiennik jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni wymiany. Układ zabezpiecza przed przegrzaniem dodatkowy baypas pomijający wkład grzewczy. Ponad 75% ciepła spalin zostaje pozyskana i odprowadzona poprzez wodę krążącą w instalacji odzysku. Ciepło to zostaje przekazane bezpośrednio do podgrzewania wody użytkowej lub zmagazynowane w zbiornikach buforowych. Poprzez efekt kondensacji występujący w wymienniku zmniejsza się zawartość siarki w spalinach. Rozwiązanie to w znacznym stopniu redukuje emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Kondensator pary urządzenie to jest montowane na kanale wylotu oparów. Ciepło konieczne do odparowania wody – niezbędne w procesie wypieku pieczywa, odzyskiwane jest ponownie w momencie skraplania pary. Ciepło w niej zawarte przekazywane jest poprzez nierdzewny wkład wodzie w kondensatorze. im niższa temperatura obiegu i czystsza para tym większy jest efekt cieplny. w przypadku pieca o powierzchni 10 m odparowaniu ulega 30 l wody – w zależności od wypiekanego produktu. znaczną część energii z pary można pozyskać stosując kondensator pary. jest on w stanie uzyskać nawet do 15kW energii na 1 godzinę (przykładowo to energia potrzebna do ogrzania 320 l z 10 do 50 st.C.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5