podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy współpracuje z linią do chleba, w celu optymalizacji produkcji pieczywa w jej końcowym etapie - zapobiega sklejaniu się kesów i ułatwia obsługę linii. podajniki produkowane są pod każdą liniię do chleba.

podajnik wykorzystujemy aby optymalizować produkcję pieczywa w jej końcowym etapie - zapobiega sklejaniu się kesów i ułatwia obsługę linii. podajniki produkowane są pod każdą liniię do chleba.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5