kondensatory pary

Kondensator pary

Kondensator pary –urządzenie do odzysku ciepła z pary w momencie skraplania się w procesie technologicznym.

Kondensator pary jest montowany na kanale wylotu oparów. Ciepło konieczne do odparowania wody – niezbędne w procesie wypieku pieczywa, odzyskiwane jest ponownie w momencie skraplania pary.

Ciepło w niej zawarte przekazywane jest poprzez nierdzewny wkład wodzie w kondensatorze. im niższa temperatura obiegu i czystsza para tym większy jest efekt cieplny. w przypadku pieca o powierzchni 10 m odparowaniu ulega 30 l wody – w zależności od wypiekanego produktu znaczną część energii z pary można pozyskać stosując kondensator pary. jest on w stanie uzyskać nawet do 15kW energii na 1 godzinę (przykładowo to energia potrzebna do ogrzania 320 l z 10 do 50 st.C.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5