Ekologiczne metody odzysku ciepła z pieców piekarniczych

Stale rosnące koszty energii elektrycznej i paliw warunkują nowe rozwiązania, pozwalające generować w wielu przedsiębiorstwach oszczędności. Inwestycja w urządzenia pozwalające zmniejszyć zużycie prądu oraz wtórnie wykorzystujące źródła energii obniża koszty produkcji i zwiększa zyski firmy. Czy wiesz, że nowoczesne urządzenia do odzysku energii pozwalają podnieść wydajność energetyczną pieców? Jednocześnie służą ekologicznemu podgrzewaniu wody użytkowej i wspomaganiu centralnego ogrzewania. Skutki to:

  • oszczędność na kosztach energii,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Przez sam odzysk ciepła rozumie się procesy i technologie, które umożliwiają ponowne wykorzystanie odpadów powstałych podczas innych działań. Takim odpadem jest między innymi ciepło. W trakcie pracy wielu urządzeń uwalniane jest do atmosfery, wciąż zawierając utraconą energię. Urządzenia do odzysku ciepła mają za zadanie uchwycić to ciepło i wykorzystać ponownie. Najpopularniejsze metody to rekuperacja, recyrkulacja i regeneracja, które powszechnie znane są z wentylacji. Jednak rozwiązanie te bez problemu przeniesiono do zakładów piekarniczych i cukierniczych, tworząc ekologiczne urządzenia do odzysku ciepła z pieców. Nasza firma proponuje klientom kominowy wymiennik ciepła, a także kondensator pary.

Kominowy wymiennik ciepła

Kominowy wymiennik ciepła to nowoczesne urządzenie montowane w kanale kominowym pieca piekarniczego. Odzysk ciepła z tego typu urządzeń jest niezwykle istotny, ponieważ sprawność spalin wydostających się z nich wynosi około 85%. Przez obniżenie temperatury spalin z każdego pieca posiadanego przez zakład można odzyskać nawet 15% energii doprowadzonej. To bardzo wysoki wynik, który pozwala pozyskać energię jeszcze do niedawna uważaną za bezpowrotnie utraconą. Później, w zależności od potrzeb, można ją zastosować do ogrzania wody użytkowej, napędzenia innych urządzeń, a nawet do centralnego ogrzewania. Bezpieczeństwo, aspekty ekonomiczne i ekologiczne, a także łatwa obsługa sprawiają, że montaż kominowego wymiennika ciepła to opłacalna inwestycja. 

Budowa kominowego wymiennika ciepła to sam wymiennik (jeden lub kilka), instalacja z pompą cyrkulacyjną, sterowania oraz zbiornik magazynujący. Wszystkie parametry układu dobierane są w zależności od przedsiębiorstwa. Niezwykle istotna jest dowolna konfiguracja wymiennika na podstawie wielkości pieca. Oznacza to, że nawet niewielkie zakłady piekarnicze i cukiernicze, wykorzystujące piece w niewielkim stopniu w ciągu doby, mogą skorzystać z tego rozwiązania i przyczynić się do ochrony środowiska. Zastosowanie kominowego wymiennika ciepła jest bardzo różnorodne i można go dopasować do każdego typu pieca: przelotowego, półkowego i obrotowego. Jednorazowa inwestycja w system kominowego odzysku ciepła bardzo szybko się zwraca i gwarantuje dodatkowe, niezawodne źródło energii w firmie.

Kondensator pary

Kondensator pary to kolejne ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na lepsze wykorzystanie energii w zakładzie piekarniczym i cukierniczym. Odzyskuje ciepło z pary w momencie skraplania się w procesie technologicznym. Kondensator pary w piecu piekarniczym montowany jest w kanale wylotu oparów. W procesie wypieku pieczywa, ciast czy ciastek do odparowania wody z produktów niezbędne jest ciepło. W momencie skraplania pary wykorzystywane jest ono ponownie i na tym polega idea kondensatora. Większy efekt cieplny można uzyskać, gdy temperatura pracy obiegu jest stosunkowo niska, a para czysta. Stosunek odparowanej wody do wielkości pieca wynosi średnio 3:1, jednak wszystko zależne jest od wypiekanego produktu. Czy wiesz, że kondensator pary może odzyskać do 15 kW energii na godzinę?

Stosowanie ekologicznych rozwiązań do odzysku ciepła w zakładzie przemysłowym nie tylko obniża koszt energii elektrycznej w firmie, ale również przyczynia się do ochrony środowiska. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które w najbliższych latach stanie się standardem w Europie, a może i na całym świecie. Troska o naszą planetę powinna zajmować wysokie miejsce w hierarchii firmy, a we wdrożeniu proekologicznych rozwiązań bez wątpienia pomogą kondensatory pary czy kominowe wymienniki ciepła.