Zasady działania zblokowanych systemów odzysku ciepła w zakładach piekarniczych

Odzysk ciepła do niedawna kojarzony był przede wszystkim z rekuperacją i klimatyzacją. Jednak wraz z rozwojem techniki i stałym poszukiwaniem coraz nowocześniejszych rozwiązań ekologicznych zaczęto stosować systemy odzysku ciepła również w innych branżach, między innymi piekarniczej. W dobie rosnących cen energii elektrycznej i paliw możliwość ograniczenia wydatków wymusza znalezienie bardziej ekologicznych możliwości. Dzięki zastosowaniu w swoim zakładzie przemysłowym urządzeń do odzysku ciepła można podnieść wydajność energetyczną maszyn przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Co to oznacza? Energia, która do niedawna uznawana była za bezpowrotnie utraconą… może zostać odzyskana i przekształcona na przykład do napędzenia pracy innego urządzenia lub ogrzania wody użytkowej.

 

Jakie ekologiczne urządzenia stosowane są w zakładach piekarniczych, aby podnieść ich sprawność energetyczną i ulepszyć sposób wykorzystywania energii? To przede wszystkim:

  • kominowy wymiennik ciepła,
  • kondensator pary.

Jak działa wymiennik kominowy?

W naszym wpisie skupimy się przede wszystkim na wymiennikach kominowych, czyli nowoczesnych urządzeniach montowanych w piecach piekarniczych. Ściślej mówiąc – w jego kanale wylotowym. Doskonale współgrają z każdym typem pieca – przelotowym, obrotowym, półkowym. Ogromną zaletą wymienników kominowych jest to, że w żaden sposób nie wpływają na ciąg kominowy, mimo montażu w tym miejscu. Piece piekarnicze i cukiernicze pochłaniają ogromną ilość energii elektrycznej, szczególnie jeśli pracują przez kilka czy kilkanaście godzin niemal każdego dnia tygodnia. Sprawność spalin, które wydostają się przez kanał kominowy, wynosi nawet 80%. Dzięki wymiennikowi kominowemu część tego ciepła można odzyskać i wykorzystać ponownie (około 15%), na przykład:

  • ogrzać wodę użytkową,
  • przekazać do urządzenia centralnego ogrzewania,
  • napędzić działanie innych urządzeń.

Idea zblokowanych systemów odzysku ciepła

Ponowne wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z wielu pieców? Wystarczy zainwestować w zblokowany system odzysku ciepła, czyli swego rodzaju wymiennik kominowy obsługujący kilka pieców jednocześnie. Wygląda to tak, że kilka urządzeń ma jeden wspólny komin oraz wylot spalin. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie i ponowne przetworzenie ciepła zarówno ze spalin, jak i pary. Dzięki zblokowanemu systemowi odzysku ciepła spaliny wydostające się ze wszystkich pieców są łączone w jeden wspólny wylot (komin). Podnosi to efektywność całego procesu oraz sprawność spalin.

 

Natomiast zasada działania kominowego wymiennika ciepła jest stosunkowo prosta. Najważniejsze elementy systemu to, oczywiście, wymiennik lub kilka wymienników, a także pompa cyrkulacyjna, układ sterujący oraz zbiornik na wodę. Sam wymiennik zbudowany jest z nagrzewnicy, przepustnicy, odpływu do skroplin. Wszystko to znajduje się w szczelnej obudowie ze stali kwasoodpornej. Nie można zapomnieć także o otworach: wlotowym i wylotowym. Cały proces odzysku ciepła z wykorzystaniem wymienników kominowych polega na pobieraniu ciepła ze spalin, które przemieszczone zostają do nagrzewnicy, gdzie ogrzewają wodę w zbiorniku. Odzyskane ciepło może zostać wykorzystane w różnorodny sposób. Na przykład: jeśli system będzie przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania, to zasili ją w momencie osiągnięcia zadanej temperatury.